FOKUS-kväll ”Kompetens och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet nu och i framtiden”

Datum/Tid
Date(s) - 2014/11/19
17:00 - 19:30

Plats
Skandia, Stockholm

Kategori(ies)


Kompetens i informationssäkerhetsfrågor involverar kunskaper och färdigheter inom många olika områden. Den snabba tillväxten och utvecklingen på it-området skapar speciella utmaningar för kompetensförsörjning både för samhället som helhet men även inom organisationerna. Utvecklingen väcker frågor om dagens och morgondagens kompetensförsörjning inom området.

En forskargrupp har på uppdrag av MSB fått i uppgift att analysera samhällets behov av kompetens och kompetensförsörjning på informationssäkerhetsområdet. Forskargruppen har tidigare gjort en förstudie av forskningen inom kompetensområdet för informationssäkerhet vilken kommer att kort presenteras.

Nu har du tillfälle att som SIG-Security medlem dels lyssna in redan framtagna resultat men även vara med och ge din uppfattning om kompetensbehovet inom informationssäkerhet nu och framöver.

Den övergripande frågeställningen är:
Hur ser du och din organisation på behov av och tillgång på kompetens inom informationssäkerhet i syfte att möta dagens och framtida krav?

Dag: Onsdag den 19 nov
Tid: Kl 17.00 – 19:30
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm, Rum Von Cock.

Deltagaravgift: Gratis för medlemmar i SIG Security. Övriga betalar 350 kr och då ingår medlemskap 1 år i SIG Security.

Anmälan senast tisdagen 17/11 via epost till: info@sigsecurity.org
Vid ev. frågor – kontakta Rose-Mharie Åhlfeldt, 0730-67 72 67.

Målgrupp – Alla med intresse för frågor kring kompetens inom informationssäkerhetsområdet.

PROGRAM
17.00 Mingel och välkommen

17.10 Introduktion och presentation om kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhetsområdet, Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde.

17.20 Kompetensbehov från ett pedagogiskt perspektiv – Annelie Andersén, pedagog, Högskolan Skövde

17.40 Kompetensbehov från ett managementperspektiv – Nomie Eriksson, ekonom, Högskolan Skövde

18.00 Workshop – Kompetensbehov idag och i morgon – trender och ansvar

19.00 Gemensam diskussion

19.30 Avslut

Speak Your Mind