Informationssäkerhet för offentlig sektor 2017

Datum/Tid
Date(s) - 2017/09/05 - 2017/09/06
12:00 - 16:00

Plats
Mümchenbryggeriet - använd ej

Kategori(ies)


Konferensen erbjuder ett varierat innehåll med fokus på olika aspekter av arbete med informationssäkerhet. Vi vänder oss till kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter samt statligt och kommunalt ägda bolag.

Kom och ta del av aktuella frågor, erfarenheter och få kunskap om vilket stöd ni kan få i ert viktiga arbete. Som vanligt finns det en utställningsdel där det finns möjlighet att diskutera intressanta frågor med experter inom området.

Målet med konferensen är att bidra till att stärka samhällets informationssäkerhet genom att belysa viktiga frågor samt bredda kunskapen inom området.

Konferensen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Försvarets materielverk/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, Försvarsmakten/Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Årets konferens är fullbokad, men det går fortfarande att anmäla sig till väntelistan.

Har du önskemål på hur vår webb kan utvecklas, välkommen till vår monter.

Speak Your Mind