FOKUS-kväll 21/4 Virtuell: Den digitala transformationen ställer nya krav på Cybersäkerheten – risker och möjligheter med det!

FOKUS-träff Fyrljus hVI STÄLLER INTE IN – VI STÄLLER OM!

För att minska smittspridning av Corona testar vi nu konceptet ”Virtuell FOKUS kväll”, vilket innebär att du kan delta oavsett vilken ort du befinner dig i.

Pernilla, Divisionschef för Cybersäkerhet på Combitech introducerar kvällens presentation så här:
Sverige som land är högpresterande när det kommer till digitalisering – vi rankas högt när t.ex. World Economic Forum bedömer innovationskraft och digitalisering, vilket är viktigt ur ett nationellt konkurrensperspektiv. Tyvärr ligger vi inte lika högt i bedömningen av nationell cybersäkerhetsförmåga. Gapet mellan vår cybersäkerhets-, innovations- och digitaliseringsförmåga bara växer. Här behöver vi arbeta effektivt, systematiskt men också tänka nytt för att täcka gapet och höja säkerhetsnivån hos svenska organisationer.

Kvällens presentation ger en vägledning i hur verksamheter kan arbeta med cybersäkerhet för att ta vara på de möjligheter som den digitala transformationen ger. Målet är att ge svar på frågor såsom:

  • Hur kan man skydda sina tillgångar i den nya digitala världen där organisationers gränser suddas ut och allt mer värde finns i mjukvara och information?
  • Att integrera cybersäkerhet i andra processer såsom mjukvaru- och produktutveckling är en utmaningar för många. Vilka angreppssätt finns för detta?
  • Hur säkrar vi hela försörjningskedjan och skapar tillit i de ekosystem som bildas i takt med ökad digitalisering?
  • Vilka nya möjligheter finns kopplat till cybersäkerhet och digitalisering? Kan vi fördela risk, ansvar och kostnader mellan organisationer på ett nytt sätt?

Kvällens talare:
Pernilla Rönn är divisionschef och seniorkonsult inom området informations-/cybersäkerhet på Combitech. Hon har över 20 års erfarenhet från informationssäkerhet och cyberförsvar i olika roller.

När: Tisdagen 21 april 17:00
Var: Virtuell

Läs mer i vår kalender och boka din plats.