FOKUS-kväll: Ett kunskapssystem för AI-baserade och kognitiva informationssäkerhetsförmågor i hybridoperationer

Tekn Dr. Arne Norlander, NORSECON AB, ger under seminariet en översiktlig analys som belyser grundläggande frågeställningar kring AI-baserade och kognitiva förmågor i ett informationssäkerhetsperspektiv som:

  • Varför behövs AI-baserade och kognitiva förmågor inom informationssäkerhet?
  • Vad är ett kunskapssystem för AI-baserade och kognitiva förmågor inom informationssäkerhet?
  • Hur skapas och används AI-baserade och kognitiva förmågor inom informationssäkerhet?

Agenda

  • 17:30 Registrering, mingel
  • 18:00 Föreläsning
  • 19:15 Frågestund

Anmälan till FOKUS-kvällen: Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

Logga in på och boka din plats i kalendern. Det ger företräde i händelse av fullbokning.
Nya medlemmar kan boka sig via epost, ange namn, företag, epost, telenummer.
Medlemmar deltar gratis. "Ännu ej medlem" betalar 350 kr, då ingår medlemskap i SIG Security under 2018.