FOKUS kväll i GBG/digitalt: Social Engineering – Så ger du dina anställda förutsättningar att agera rätt och minskar risken att de blir lurade!

FOKUS-träff Fyrljus hIdag är det enklare och mer tidseffektivt att socialt manipulera de anställda i en organisation för att skaffa sig åtkomst till företagskänslig information, än att genomföra klassiskt tekniska attacker. Den senaste tiden har mycket tid och pengar lagts på tekniska säkerhetsåtgärder men desto mindre på att utbilda och förbereda sina anställda. Frågan är inte om er organisation kommer bli utsatt, utan frågan är när.

Denna FOKUS kväll ger en genomgång av hur Centiro, genom kultur och ledningssystem som bärare, gör sina anställda medvetna och förberedda för olika typer av hot över tid.

  • Vilka typer av social engineering-attacker finns, och hur tar man sig an utmaningarna?
  • Hur kan man använda ledningssystem som motor för att kontinuerligt säkerställa inlärning och ökad medvetenhet?
  • Hur viktig är kultur och tillit för säkerhetsarbetet?
  • Vilka övningar kan man använda sig av för att förbättra motståndskraften och medvetenheten gällande social engineering?

Kvällens talare:
Gustaf Stawåsen har arbetat i över 20 år med informationssäkerhet inom kommunal och privat sektor. Både i konsultrollen och som anställd. Han brinner för ledningssystem och ett coachande ledarskap.

Låter det intressant. Se mer i vår kalender.