FOKUS-kvällen den 5 april – Den tredje i serien ”Säker IT-utveckling”

FOKUS-kvällen den 5 april var den tredje i serien ”Säker IT-utveckling”, där Combitech gav sin bild av hur säkerhet kan skapas – kvällens röda tråd var ”Skapa – verifiera – övervaka”.

Johan Thulin beskrev hur en strukturerad process kan hjälpa till att säkerställa rätt egenskaper i säkerhetsarkitekturen. Fredrik Holgersson berättade om ’Open Source Security Testing Methodology Manual’ (OSSTMM), vilket är en metodik för att ge en organisation insikter om hur säker den tekniska infrastrukturen faktiskt är. Aniss Nazerian avslutade med en beskrivning av hur rätt övervakning kan skapas. Många synpunkter och frågor ställdes i den avslutande och intressanta diskussionen.

Ett stort tack till kvällens sponsor Combitech AB, som stod för både dryck, lokal, tilltugg och intressanta föredrag!

Login - Medlemsrelaterat - Presentationer