FOKUS-möte 3/6 på temat CRA-krav och SBOM

De kommande EU-reglerna i CRA (Cyber Resilience act) skall värna konsumenternas säkerhet avseende digitala produkter. Men vad innebär detta för företag och leverantörer? Och hur kan SBOM (Software Bill of Materials) nyttjas i sammanhanget?

17.30 Välkommen

17.45 "EU:s krav på IT-produkter och kritisk infrastruktur genom CRA och NIS2"
Kraven på säkerhet i produkter, tjänster och på organisationer ökar och CRA respektive NIS2 är två av de viktigaste. Vad blir det för skillnad när en organisation ska efterleva krav på produkter respektive på organisationen? Vi reder ut vilka utmaningar vi har och vad skillnaderna är.

  • Björn Sjöholm, Cyber Security Entrepreneur, Seadot

18.30 Rast

18.50 SBOM i praktiken
Software-Bill-Of-Materials (SBOM) nämns allt oftare som en självklar beståndsdel i organisationers cybersäkerhetsarbete. Vad är en SBOM, varför behövs den och hur påverkar den din organisation?

  • Ronny Engelin, CTO, T2data

19.30 Frågor och diskussion

19.45 Avslutning

Plats: SBSC, Rosenlundsgatan 40

Online: Inbjudan till Microsoft Teams kommer dagen innan eller samma dag.

Boka din plats här (som medlem): https://www.sigsecurity.org/events/fokus-mote-3-6-pa-temat-cra-krav-och-sbom/

Är du inte medlem? Registrera dig här: SIG SECURITY · Bli Medlem (foreningshuset.se)

Speak Your Mind