FOKUS ”Säkerhetsaspekter kring patientens journal på nätet?”

Omfattningen av eHälsotjänster ökar och gäller nu inte enbart vården och vårdprofessionen utan en aktuell utveckling av eHälsotjänster inkluderar även medborgaren, s k invånartjänster. Dessa tjänster ställer nya krav på säkerhet och integritet då informationshanteringen inte enbart ska hanteras internt inom vårdorganisationen utan även förmedlas externt till medborgarna genom olika kommunikationskanaler. Vilka är riskerna? Hur påverkas patientsäkerheten/patientens integritet? Vilka nya säkerhetskrav, om några, innebär invånartjänsterna för det interna säkerhetsarbetet i vården.

Dessutom…

föredrag om Karolinska sjukhusets informationssäkerhetsarbete

föredrag om aktuella beslut från Datainspektionen kopplat till bl a patientdatalagen samt integritetskrav på applikation- och systemnivå

föredrag om tekniska möjligheter att använda en proxy mellan de proprietära Svenska standardena för federation så som "SAMBI" "Svensk e-legitimation" "Skolfederation" "SWAMID" och mer standardiserade COTS lösningar.

FOKUS-seminariet genomförs i samarbete med Dataföreningens nätverk “IT-nyttan i vården”.

Dag: Torsdag den 31 okt
Tid: Kl 17.00 – 19:30
Plats: Karolinska sjukhuset, Solna, Lokal Rolf Luft (hus L1).

Deltagaravgift: Gratis för medlemmar i SIG Security och Dataföreningen. Övriga betalar 350 kr och då ingår medlemskap 1 år i SIG Security.

Anmälan senast tisdagen 29/10 via epost till: info@sigsecurity.org 

Vid ev. frågor – kontakta Rose-Mharie Åhlfeldt, 0730-67 72 67 eller Magnus Bergström, 070-433 87 60.

Målgrupp – Alla med intresse för frågor kring patientsäkerhet, patientintegritet, samt vårdens informationshantering kopplat till informationssäkerhet.

PROGRAM
17.00 Mingel och välkommen

17.10 “Preliminära forskningsresultat kring Min Journal på nätet”, SUSTAINS Uppsala, Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde.

17.40 ”Karolinskas väg till fungerande informationsäkerhet”,  Markus Ekbäck, Informationssäkerhetssamordnare, Karolinska sjukhuset.

18.10 ”Säkerhetskrav bortom Socialstyrelsens föreskrifter?”, Magnus Bergström, Datainspektionen.

18.40 ”Federationsstandarder”, Göran Melvås, Techta AB

19.10 Frågor och diskussion

19.30 Avslut