Inför föreningsstämman 2016 med fokusdag

I kalendern finns nu fokusseminarium och föreningsstämma upplagda. Båda på Sheraton hotel, Stockholm den 16:e mars. Informationen kring föreningsstämma är skyddad med inloggningskrav.

Vi önskar även testa funktionen för bokningar via vår egen webb mot medlemmar. För att boka en plats behöver du logga in. Sedan använda formuläret underst på sidan för respektive träff, till att boka din plats. Kvittenser kommer via epost, så det är viktigt att den stämmer.

En icke medlem som önskar delta, bokar sin plats enligt rutinen bli medlem. Samt erlägger medlemsavgiften i tid före 9:e mars. Meddela om du även önskar delta på föreningsstämman i brevet.