“Informationsklassificering i praktiken”

Presentationen från FOKUS-seminariet finns nu publicerad.

Hälsar
SIG Security