Insikter kring “Vad innebär DORA?” / “Vad innebär NIS2” med erfarna Björn Sjöholm samt Conny Larsson- 15 februari

Nu har vi fått en extra talare i form av Conny Larsson, SIG Securitys ordförande, som ska berätta om NIS 2 !!

 

DORA är EUs kommande regelverk om digital operativ motståndskraft som ska säkerställa finanssektorn.

Europa måste upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftsstörningar. Regelverket kommer påverka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag och dess tredjepartsleverantörer. Kraven är detsamma för alla EU-länder och huvudsyftet är att förebygga och minska cyberhot. Under FOKUS-kvällen kommer Björn Sjöholm ge en introduktion till DORA och beskriva dess delar och vilka de påverkar.

NIS (Network and Information Systems) kommer utvecklas vidare till NIS 2

NIS2 kommer att utmana verksamheter ytterliggare, både offentliga och privata.  NIS2 vill ge ökad tillsyn och kommer även att ha strängare sanktioner. NIS2 omfattar helt nya branscher och aktörer, t.ex; transport, bank och finans, infrastruktur, dricksvatten, avloppsvatten, offentlig förvaltning, energi och rymdverksamhet. Det kommer även påverka leverantörer samt underleverantörer.  NIS 2-direktivet förväntas vara i lagstiftningen inför 2024.

 

Onsdagen den 15 februari kl 17.30 i Stockholm. Hitta hit, här: Hitta till oss – IVYSTREAM

Du måste vara medlem för att boka, blir medlem här: SIG Security

Logga in för att registera dig här: Vad innebär DORA? (sigsecurity.org)

 

Agenda:

17.00 Registrering

17.30 DORA – Björn Sjöholm, Seadot Cybersecurity

18.10 Paus och tilltugg

18.30 NIS2 – Conny Larsson, Singularity Law AB

19.10 Diskussion och avslutande ord

PS: För de som inte kan komma fysiskt kommer vi sätta upp ett teamsmöte, inbjudan kommer samma dag.