Julhälsning från vår ordförande Jaak Akker

Bästa SIG Security medlem!

Nu börjar året närma sig sitt slut,
nu får man lite pusta ut.
Plikten den tynger,
man tror man ska gå under.

Men även i år det gått
fast mer arbete man fått.

Hur går det till?
Fast man inte vill?
Prestera mera,
med mera, med mera.

Men hos oss i glada vänners lag
blir plikten ljus som blanka dag.
Att dela bekymmer gör en lätt
man får veta om man gjort rätt.

Julreklamens länkar blänka
knappt man hinner tänka
förrän man PCn hunnit sänka
med att nåt elakt länka.

Borde man vetat bättre?
Nej, slå bort det.

Snart får man nåt onödigt nån annan sänt
fast ändå ingen brandvägg eller incident
Ty julens dörr den står nu på glänt
Fröjda dig, det är advent.

God jul önskar SIG Security!