Presentation av Fokusseminarie kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhetsområdet

Agenda och presentation Fokussem Kompetens och informationssäkerhet 2014-11-19