Presentation från FOKUS-kväll 04/02

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: Kommer utredningen om säker och kostnadseffektiv IT-drift (SOU:2021:1) lösa utmaningarna med Shrems II? att hämta i biblioteket efter inloggning.