Presentation från FOKUS-kväll 9/3

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: The economics of penetration testing in the new threat landscape att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kväll 25/02

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: Supply Chain attacker – hur genomförs dem och vad kan vi göra? att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kväll 04/02

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: Kommer utredningen om säker och kostnadseffektiv IT-drift (SOU:2021:1) lösa utmaningarna med Shrems II? att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kväll 01/12

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: Medarbetare eller motarbetare – ett cyberpsykologiskt perspektiv att hämta i biblioteket.

Presentation från FOKUS-kväll 05/11

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen Effektivisera och förbättra ditt säkerhetsarbete! att hämta i biblioteket.