Presentation från FOKUS-kväll 25/02

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: Supply Chain attacker – hur genomförs dem och vad kan vi göra? att hämta i biblioteket efter inloggning.