Presentation från FOKUS-kväll 9/3

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen: The economics of penetration testing in the new threat landscape att hämta i biblioteket efter inloggning.