Presentation från senaste FOKUS-kvällen

den 31 augusti finns nu att ladda ner här.

Vi vill tacka Skandia för att de ställde upp med en utmärkt lokal.

/SIG Security