Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-09-25, Göteborg

Nu finns presentationen från kvällen hos Pagero i Göteborg  tillgänglig i Biblioteket