Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-09-27

Nu finns presentationen från kvällen på F7-konferens tillgänglig i Biblioteket