Rundabords​-FOKUS – “Informati​onssäkerhe​t och affärsnytt​a”

Hej SIG Security-medlem!

Vi lanserar nu en ny möjlighet för erfarenhetsutbyte samt diskussion inom SIG Security. Vi kommer att börja med rundabordssamtal (Rundabords-FOKUS) som drivs av er medlemmar. Först ut blir Johan Tullberg som är initiativtagare till detta och kommer att leda rundabordssamtal inom ämnet "Informationssäkerhet och affärsnytta" i höst.

SIG Security kan, genom sina medlemmar, bidra med sin samlade kunskap för att utreda om det går att arbeta fram ett antal branschvedertagna användarfall med KPI:er för området informationssäkerhet. Mer information om Rundabords-FOKUS hittar du på www.sigsecurity.org.

Syfte

Syftet är att utreda möjligheten för konkreta branschvedertagna användarfall med tillhörande mätetal (KPI) som påvisar mervärde/affärsnyttan med informationssäkerhet för styrelser och ledningar.

Bakgrund och utgångspunkter

·         Informationssäkerhet handlar både om hot och möjligheter.

·         Mycket fokus på hot och lite på möjligheter dvs. mervärde och affärsnytta

·         Informationssäkerhet är en outnyttjad drivkraft och affärsmöjlighet!

·         Hur kan vi konkret påvisa för styrelser och ledningar att informationssäkerhet skapar mervärde/affärsnytta för verksamheten?

·         Vi i branschen borde tydliggöra informationssäkerhetens affärsmässiga betydelse genom att presentera ett antal användarfall kopplat till konkreta mätetal (KPI).

·         Finns globala grunder för ROSI t ex. PECB utbildningsmaterial ISO 27005, TBM Council, ITIL, Cobit etc.

Tidplan och målsättning

Planen är att genomföra ett flertal kortare workshops (runt tre timmar) under hösten med intresserade medlemmar för att i ett första steg skapa en rapport som jämför och sammanställer globalt vedertagna KPI:er som mäter konkreta mervärden och affärsnyttor från ett informationssäkerhetsperspektiv. Uppstartsmöte för RBS är 1/9.

Plats

Rundabords-FOKUS avseende "Informationssäkerhet och affärsnytta"  kommer att genomföras i Amentors lokaler i Stockholm på Kungsgatan 58.

Kostnad

Ingen deltagaravgift för medlemmar i SIG Security. Icke medlemmar är också välkomna men betalar 350 kronor - då ingår medlemskap i SIG Security 2014.

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan:

http://simplesignup.se/private_event/46829/3d00465525

Sista anmälningsdagen är den 15/8.

Hälsningar

SIG Security