Samverkanskonferensen för cybersäkerhet 2021 – 2/12

Välkommen till ’Samverkanskonferensen för cybersäkerhet 2021’ den 2/12, där över 20 cybersäkerhetsprojekt finansierade av Vinnova eller SSF kommer att presentera sina projekt och samverkansbehov. Konferensen arrangeras av Cybernoden (cybernode.se).

Konferensens huvudsyfte är att möjliggöra en ökad samverkan mellan pågående cybersäkerhetsprojekt, vilka alla är finansierade av Vinnova eller SSF.

Datum: 2/12, ankomst från 8.30, konferens 9.00-17.00, sedan ett avslutande mingel 17.00-18.00.

Lokal: Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista/Stockholm.

  • En hybridkonferens, med c:a 150 personer på plats, med representanter för de inbjudna projekten, men även andra intresserade är välkomna att delta på plats i Kista, i mån av plats.
  • Varje projekt kommer att ges tid att presentera sig c:a 10 minuter. Projektpresentationerna ges på engelska, undantagsvis på svenska.
  • Vinnova, SSF och Innovationsnoden för cybersäkerhet ger korta inledande presentationer. Dessa ges på svenska.
  • Terese Naess, chef för Cybersäkerhetscentret, ger en keynote efter lunch.
  • En projektutställning kommer finnas utanför konferensrummen, med möjlighet för projekt- och konferensdeltagare att ta nya kontakter.

Distansdeltagande:

  • Möjlighet till att se konferensen på distans kommer att ordnas. Länkar till konferensen skickas ut via email till online-deltagarna någon dag innan konferensen.

Deltagaravgift:

  • Ingen deltagaravgift, men en ’no-show’-avgift på 1000 SEK för ej avanmälda fysiska deltagare som inte kommer till Kista. Avanmälan kan ske via mail senast 23/11 till cybernode@ri.se.

Varmt välkomna!

/Martin Bergling och Sofia Fredholm, koordinatörer för Cybernoden

LÄNK FÖR ANMÄLAN:

https://comm.ri.se/b/v?event=1225&ucrc=B515C3EC5C