Stadgar

Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18.

De nya stadgarna, som beslutades på ordinarie föreningsstämma 2013, antogs
slutgiltigt på den extra föreningsstämman 22 oktober 2013 .

SIG_Security_nya_stadgar_130418