Uppskattat uppstartsmöte kring informationssäkerhet och affärsnytta

Den 1:a september kickade det första rundabordssamtalet kring informationssäkerhet och affärsnytta igång. Initiativet leds av Johan Tullberg och intresset att delta var över förväntan. Diskussionen inleddes med en presentation av Rolf Wennberg som delade med sig av sina erfarenheter från KPA pension. Rolf berättade bland annat hur KPA pension drev införandet av LIS och affärsvärdet av informationssäkerhet. Detta gav en mycket bra inledniRundabordssamtal 1 sepng till diskussionen som nu kommer att fortsätta under våren.

Fortsättning följer ...

Hälsningar
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security