Hej SIG Security-medlem!

Ett intressant informationssäkerhetsår går mot sitt slut och vi har börjat planeringen för vårens aktiviteter. Den gemensamma nämnaren bland deltagarna under de senaste seminarierna är att vi alla vill ta del av kollegors erfarenheter, både vad man lyckats bra med och det man lyckats mindre bra med. På så sätt kan man undvika fallgropar men också att få en möjlighet att träffas och diskutera utmaningar man har i vardagen.

Du sitter själv på en kunskapsbas med erfarenheter som vi andra i föreningen kan dra lärdom av. Samtidigt kanske du sitter med en utmaning eller en frågeställning som du skulle vilja få hjälp med och skulle vilja bolla med andra i branschen. SIG Securitys FOKUS-seminarium är en utmärkt plattform för detta. Tänk dig följande scenario; varje medlem delar med sig av en erfarenhet eller utmaning under 20 till 30 minuter med utrymme för diskussioner ... varje år! Vilken möjlighet till erfarenhetsbaserad kunskap och nätverkande. Fundera lite på detta och hör av dig till oss så hittar vi på ett spännande seminarium tillsammans. Det finns även möjligheter till att dela med sig av tankar och idéer via vår medlemstidning och även på vår webb på medlemsbloggen.

Som ni redan sett hade vi en extra föreningsstämma den 22:a oktober under vilket stadgarna som beslutades på ordinarie föreningsstämma i april, antogs slutgiltigt. Ni hittar de uppdaterade stadgarna på vår webb www.sigsecurity.org/sigsecurity/stadgar/ och nedan ser ni vilka förändringar som skett.  Dessa förändringar ger oss framförallt en möjlighet till större flexibilitet i styrelsearbetet framöver.

Hälsningar
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

 

---

Förändringarna i stadgarna som fastställdes i samband med extrastämman:

Originalformulering Föreslagen formulering
§6: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisor jämte en (1) suppleant   utses för en tid av ett (1) år.” §6: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisorer jämte en (1)   suppleant utses för en tid av ett (1) år.”

 

Originalformulering Föreslagen formulering
§8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben   meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt   revisor och suppleant. §8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben   meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt   revisorer och suppleant.
Originalformulering Föreslagen formulering
§3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande,   vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 6 ledamöter. §3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande,   vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 2 ledamöter.