Threat intelligence nu som podd! Missade du FOKUS-kvällen?

Missade du FOKUS-kvällen om threat intelligence 5 maj? - Då kan du lyssna på ett sammandrag, och kanske få lite nya insikter här på den 36 minuter långa podden! Denna är på engelska.

Experterna Jesper Olsen, Palo Alto Networks, från Danmark samt Christoffer Strömblad från Truesec.

#170 - Sig Security about the practical use of Threat Intelligence - IT-säkerhetspodden (itsakerhetspodden.se)

Säkerhetspolisen söker – Gruppchef säkerhetsskydd – Maj 2022

Gruppchef säkerhetsskydd

Är du en ledare som motiveras av att vara med i utvecklingen av den nya tillsynstrukturen som trädde i kraft vid årsskiftet? Vill du bidra till att skapa en effektiv tillsyns- och samrådsverksamhet som stärker säkerheten för kritiska verksamheter i Sverige? Då ska du söka tjänsten som gruppchef inom säkerhetsskydd med inriktning på tillsyn och samråd.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-06-12
Referensnummer: 2022-9303


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Inom Säkerhetspolisens verksamhet med externt säkerhetsskydd samlas myndighetens experter inom bland annat tillsyn, registerkontroll, rådgivning och vägledning samt inom områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Syftet med vårt arbete är att bidra till att öka skyddet för den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Som gruppchef på säkerhetsskyddsenhetens sektion 3 har du verksamhets- och arbetsgivaransvar för gruppens medarbetare som består av handläggare och tillsynsledare/tillsynsspecialister. Gruppen ansvarar tillsammans med sektionens övriga grupper för att utöva tillsyn och samråd, ge vägledning i frågor och att arbeta tillsammans inom Säkerhetspolisens uppdrag som samordningsmyndighet.

Under nuvarande och kommande år kommer du ha fokus på rekrytering och introduktion av nya medarbetare, eftersom hela enheten är under expansion. Samtidigt fortsätter du att bygga upp och utveckla verksamheten i din grupp. Du skapar bästa möjliga förutsättningar för det operativa arbetet och ser till att det finns en fungerande grupp som levererar resultat enligt gemensamt uppsatta mål.

Du leder och koordinerar gruppens arbete, ser till att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som behövs samt att gruppens resurser används på bästa sätt. Du ansvarar också för att rätt arbetsmetoder och processer finns, fungerar och utvecklas.

Du ingår i enhetens ledningsstruktur och sitter i sektionens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga gruppchefer säkerställer du en effektiv enhetsintern samverkan. Du blir också en viktig del i att förvalta redan upparbetad samverkan samt etablera nya samarbeten med andra delar av Säkerhetspolisen och med externa samarbetsparter på nationell nivå.

Din placering är i Stockholm, men resor inom och utanför Sverige kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Gå 2 betala för 1 – IT Security insights, den 31 maj. – Endast för medlemmar!

Uppdaterat erbjudande till IT Security insights 6e omgång. Logga in för erbjudandet och boka genom länken nedan. SIG Security kommer finns på plats.

https://www.itsecinsights.com/

Till erbjudandet:

19 maj kl 18 – Cyberhot och cyberkrig – är vi beredda? Lyssna på André Catry

Informationssäkerhet med André Catry online (Författaren av Honungsapan), 

 

Informationssäkerhetsfrågorna är allt mer aktuella. Vi har sett olika slags cyberattacker, exempelvis de som drabbade Coop och Kalix kommun.

Dessa har gett oss en föraning om vad som kan hända och att vi måste ha en beredskap för att kunna hantera sådana situationer. Rysslands angrepp och krig mot Ukraina har gett oss ytterligare anledning att oroa oss för att cyberattacker kan ske i samband med kriget. Attackerna kan komma att riktas mot andra länder än Ukraina och därmed även mot Sverige. Detta väcker frågor och farhågor om det är möjligt för Ryssland att slå ut Sveriges infrastruktur för kommunikation, under vilka förutsättningar sådana attacker skulle kunna ske, hur enkelt det är att genomföra attackerna, hur förberedda vi egentligen är för att kunna förhindra eller stå emot attackerna och inte minst vad vi kan göra om attackerna äger rum.

André Catry är en av våra mest framstående IT-säkerhetsexperter.  Med sin bakgrund inom Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Regeringskansliet och som konsult i IT-säkerhetsbranschen har han förvärvat sina specialistkunskaper under många år. Han är nu här för att dela med sig av dessa och uppmärksamma oss om vilka hot och risker vi egentligen står inför. Det är nämligen högst troligt att vi är aningslösa inför hoten och att vi för närvarande inte har en chans att värja oss om hoten realiseras. André kommer att prata om detta och ge sin syn på hur vi ska agera för att skydda oss och agera vid en attack.

 

19 maj kl 18.00

 

Som medlem som bokar du här,:

Lyssna på André Catry online, i samarbete med SIJU och IFI. 19 maj

Vill du närvara? Bli medlem !

För att ansöka om medlemskap (kostnad 400kr/år) vänligen kontakta vårt kansli med följande uppgifter:

Namn /  E-post / Adress / Faktura adress: (om annan än ovan)

 

Du har väl inte missat? E-legdagarna 11-12 maj

SIG Security finns med på E-legitimationsdagarna! Kom förbi och säg hej!

Hemsida: E-legitimationsdagarna

E-legitimationsdagarna är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med målet att utbilda och inspirera kring lösningar som skapar ett inkluderande och säkert digitalt samhälle. Den 11-12 maj 2022 är det dags igen.

Två dagar av presentationer, seminarier och med utställare som ökar din kunskap kring e-legitimation, elektroniska underskrifter, digitalisering, federation och mycket mer. Med tid och möjlighet till att diskutera, nätverka och även till att lägga arbetet åt sidan och bara ha trevligt tillsammans