Bevarandeföreläggande – Presentation(PDF)

Här kommer presentationen från Advokat Conny Larsson. Logga in för presentationen

Du missar väl inte 8 september!!

Registrera dig!

Är du leverantör och vill närvara på plats? Kontakta Kent Illemann eller Martin Bergling

Som medlem måste du logga in för registreringskod, online och på-plats.

Om du medverkar Online är det gratis.

Om du medverkar På plats kostar det 480kr.

För att ha få en bra konferens på plats så har vi tagit fram ett självkostnadspris, detta för att täcka kostnader för bland annat mat och lokal. Representanter för styrelsen kommer finnas på plats. Läs mer om konferensen: www.gtcc.se

Boka hela dagen – 8 september med SIG Security, ISACA och CSA

Du missar väl inte den stora dagen? Boka in dagen i din kalendern redan nu.

- Medlemmar kommer in gratis -

Läs mer här: www.gtcc.se

BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? – Boka 3 Juni kl 17.30 !

Den 1 maj 2021 föreslås nya regler träda i kraft som innebär att alla, även enskilda personer, ska kunna föreläggas att spara viss kommunikation som kan bli till nytta i brottsutredningar. Bestämmelserna ska införas i rättegångsbalken (1942:740) (RB) och ge myndigheterna nya verktyg i arbetet mot brottslighet.

Bevarandeföreläggandet syftar till att säkra bevis som kan vara av intresse i en utredning och ska kunna användas oavsett vilket brott det gäller. Det krävs inte att det finns någon som kan misstänkas för brottet och inte heller spelar det någon roll vilka påföljder som kan bli aktuella, d.v.s. det krävs inte att det är fråga om ett brott av viss allvarlighetsgrad.

  • Vilka omfattas?
  • Vilka roller och ansvar kommer in i detta?
  • Vad finns det för risker?

Conny Larsson kommer berätta mer om detta förslag, länk skickas dagen innan mötet

 

Spana in eventet här:

BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? (sigsecurity.org)

Presentationer från FOKUS-delen av årsmötet 30 mars 2021

För medlemmar så finns nu i biblioteket de presentationer (PDF) som genomfördes på årsmötet, logga in för åtkomst. Du hittar biblioteket under menyn "Medlemmar".

Presentationer hölls av:

  • Jonas Lejon (isoc.se)
  • Magnus Bergström (Integritetsskyddsmyndigheten)
  • Conny Larsson (Singularity Law)