BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? – Boka 3 Juni kl 17.30 !

Den 1 maj 2021 föreslås nya regler träda i kraft som innebär att alla, även enskilda personer, ska kunna föreläggas att spara viss kommunikation som kan bli till nytta i brottsutredningar. Bestämmelserna ska införas i rättegångsbalken (1942:740) (RB) och ge myndigheterna nya verktyg i arbetet mot brottslighet.

Bevarandeföreläggandet syftar till att säkra bevis som kan vara av intresse i en utredning och ska kunna användas oavsett vilket brott det gäller. Det krävs inte att det finns någon som kan misstänkas för brottet och inte heller spelar det någon roll vilka påföljder som kan bli aktuella, d.v.s. det krävs inte att det är fråga om ett brott av viss allvarlighetsgrad.

  • Vilka omfattas?
  • Vilka roller och ansvar kommer in i detta?
  • Vad finns det för risker?

Conny Larsson kommer berätta mer om detta förslag, länk skickas dagen innan mötet

 

Spana in eventet här:

BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? (sigsecurity.org)

Comments

  1. K. ILL says

    En liten felinställning har spökat, men nu skall det vara möjligt att boka !

    -Välkommen 🙂