Boka detta! Lyssna på två experter: Ryssland vs USA – 24e mars

Online seminarium

Rysslands syn på cybersäkerhet - Mikael Simovits
Ryssland har setts som en av de mer aggressiva aktörerna vad avser cyberoperationer. Däremot kvarstår många frågor om vad Ryssland gör åt sitt cyberförsvar. Bland annat har de lanserat konceptet Runet ett autonomt nationellt nät. Samtidigt har Ryssland själv råkat ut för rejäla IT-säkerhetsskandaler och attacker både före och under invasionen av Ukraina. Föreläsningen kommer att fokusera på olika cybersäkerhetsattacker som skett i Ryssland sedan 2014 och framåt och hur detta har påverkat deras syn på cybersäkerhet och cyberförsvar. Innehållet utgår till stor del från Ryska publikationer och ryska bloggar.

-/ Mikael Simovits, Kryptolog, lång erfarenhet av att arbeta inom data- och nätverkssäkerhetsindustrin. Skicklig inom penetrationstestning, ISO 27001, kryptografi, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och Nätverkssäkerhet. Stark affärsutvecklingsproffs med en M.Sc. med fokus på E.E. från Chalmers tekniska högskola/Chalmers tekniska högskola.

USA syn på cybersäkerhet - Pontus Krohn (live från USA)
I USA skapades grunden för Internet, numera ett väldsomspännande nät där det konstant utvecklas både möjligheter och utmaningar. Vad händer i USA i rådande läge och hur ser de på saken just nu?

-/ Pontus Krohn lokaliserad i USA är en före detta svensk marinofficer med över 30 års tjänst. Han har under 4 år tjänstgjort som förbindelseofficer vid Pentagons utvecklingsavdelning för gemensam krigföring. För närvarande tjänstgör Pontus som lektor i underrättelsestudier vid Mercyhurst University i Erie, Pennsylvania. Han är även doktorand i statsvetenskap och arbetar f.n. på sin avhandling om Arktis i en tid med nya aktörer och aktiviteter."

Agenda:

17.30 Föreläsningen börjar
17.40 Rysslands och Internet, ca 45 min
Paus 10 min
18.40 USA och Internet, ca 45 min

Logga in och boka din plats i kalendern! - Länk till mötet skickas ut samma dag.