Certezza provar vårt platstorg

Platstorget BlommaHar Du ett stort teknikintresse och är allmänt kunnig inom IT-support, servrar och drift? Är Du en problemlösare med hög servicekänsla? Då ska Du söka jobbet som IT-säkerhetskonsult hos vår SOC!

Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Vi levererar avancerade tjänster och produkter inom hela informationssäkerhetsområdet. Idag är vi flitigt engagerade som strategiska rådgivare i olika sammanhang, både nationellt och internationell. Certezza är ett erkänt företag inom informationssäkerhetsbranschen vilket leder till att man får jobba med intressanta uppdrag.