Digital FOKUS-möte samt föreningsstämma mars 2021

Datum/Tid
Date(s) - 2021/03/30
15:00 - 17:30

Kategori(ies)


FOKUS-kväll mellan 15:00  – 16:30:

Plats: Teams

Agenda:

 • 15.00 Välkomstanförande, Ordförande SIG Security

Föreläsningar:

 • 15.05 Jonas Lejon/ISOC.se: vad gör ISOC samt året som gick inom Internetsäkerhet samt trender.
 • 15.30 Magnus Bergström/IMY: “GDPR + infosäk = sanktionsavgift?” 
  • Magnus Bergström på integritetsskyddsmyndigheten (IMY) berättar om it- och informationssäkerhet utifrån myndighetens operativa arbete, kopplingen till administrativa sanktionsavgifter och vådan av att tolka EU-rätten utifrån informationssäkerhetsterminologi.
 • 16.00 Conny Larsson/SingularityLaw: “Läget på lagfronten ” – året som gått
 • 16.30 SIG Security årsmöte

Låter det intressant?
För att delta anmäler du dig via formuläret nedan. Länk delas ut dagen innan FOKUS kvällen.

Är du ännu inte medlem och vill delta? Anmäl dig genom att skicka e-post med namn, telefonnummer och adress till vår platsbokning. Medlemsavgiften är 400 kr per år. Du betalar den enklast via swish: 123 396 86 66, alternativt via BG: 5717-8642 eller PG: 4137145-1.

Föreningsstämma 2021 mellan 16:30 – 17:30:
Deltagande kan ej bokas bia e-post till platsbokning!

Agenda:

 • 16.30 Årsmöte
 • 17.30 Styrelsens konstituerande möte
 • 18.00 Dagen avslutas

Dagordning för Årsstämma:

 1. Val av ordförande för föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för föreningsstämman
 3. Val av två justeringsmän för föreningsstämmans protokoll
 4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen
 7. Godkännande av förvaltningsberättelsen
 8. Revisorernas rapport
 9. Godkännande av resultat- och balansräkning
 10. Godkännande av verksamhetsplan och budget
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter
 15. Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår
 16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

För att ta del av dokumentation inför stämman hänvisas till medlemsbiblioteket efter inloggning.

Bokning av plats stänger den 29 mars klockan 12:00.

Varma hälsningar,
Styrelsen i SIG Security

Bokning

Bokningen är stängd för detta event, eller du är ej inloggad

Speak Your Mind