FOCUS-kväll…. Policyarbete kring informationssäkerhet. Den 17 oktober kl 16.30.

Alla läser vi kring mer hot och risker dagligen gällande information och IT-säkerhet. Men hur ska vi förhålla oss till detta och vad kan jag som ansvarig för, till exempel ett bolag, ansvarig för säkerhet, göra mer eller bättre?

Har du funderingar kring följande:

* Hur höjer vi säkerhets-medvetandet?

* Hur skulle en säkerhetspolicy/informationssäkerhetspolicy kunna se ut?

* Vad bör finnas med och vad skall man skriva i en policy?

* Var ligger ansvaret och vem gör vad?

Vi försöker reda ut begreppen samt tittar på hur en policystruktur skulle kunna se ut, från ett större bolag till ett litet mindre bolag. Vi tittar även på ansvarsområden och aktiviteter kring arbetet. SIGSecurity tillsammans med Kent Illemann (ISMP) berättar, ger förslag och infallsvinklar på hur ni kan komma vidare.

- Väl möt på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm, kl 16.30. Upp för rulltrappan sedan 25 m fram finns en hiss, åk upp till plan 7, det står Connecta på dörren.