FOKUS-dag 18 mars: SIG Security 35 år

Tid, plats och anmälan

Tidpunkt

  • Onsdag 18 mars kl 13:00 – 17:30

Plats

  • Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm

Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift för medlemmar. Medlemsskap kan sökas vid anmälan.

Efter FOKUS-dagen genomförs SIG Securitys årliga föreningsstämma.

Anmälan sker via http://simplesignup.se/private_event/57076/86d91f8c38

Bekräftelse skickas via epost. Anmälan är definitiv efter 12 mars (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder.)

Notera Föreningsstämma 2015

Det är viktigt att du som medlem deltar och är aktiv i beslut och val av nya styrelsemedlemmar!

Tid och plats: 18 mars 2015 klockan 18:00-20:00, Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm

Vid frågor, kontakta v. ordf. Bengt Berg, 0708 250029, bengt.berg@cybercom.com .

Program

13:00-13.15 Ordföranden hälsar alla välkomna

13:15-14:00 SIG Security – Vad ville vi och vart kom vi? – Viiveke Fåk

Viiveke Fåk, en legend i IT- och informationssäkerhetsbranschen, var med och bildade SIG Security 1980. Vad var det för hotbilder man ville hantera och hur lyckades man få till stånd en förening som SIG Security? För att ge ett perspektiv: filmen Wargames kom 1983. Här får vi veta hur IT-säkerhetsbranschen såg ut 1980.

14:00-14:30 Säkerhet förr och nu – Hans Dahlquist, Rote Consulting AB

Hans Dahlquist, Affärsområdeschef Risk och Säkerhet på Rote Consulting AB, har över 3 års internationell erfarenhet från införande av Privacy Policies där informationssäkerheten är grunden och där lagkraven kommer att öka de närmaste åren. Vad har hänt, vilka är konsekvenserna, hur kommer kraven att se ut och hur bör man gå tillväga?

14:30-15:00 Fikapaus

15:00-15:30 Kommunikationssäkerhet från forntid till framtid- Bengt Berg

Bengt Berg, Cybercom, befann sig 1994 i ett bittert ”religionskrig” mellan ”Allterminalen” och ”Kryptonet”. Ska kommunikation skyddas på applikations- eller nätverksnivå? Vad gjorde egentligen föreningen SEIS, Säker Elektronisk Information i Samhället? Och vad var det här som kallades ”Gauntlet”?

15:30-16:15 Säkerhetsjuridikens förr och nu – Per Furberg

Man kan inte underskatta advokat Per Furbergs betydelse för den svenska offentliga sektorns acceptans för digitala transaktioner. Per Furberg har under lång tid stöttat lagstiftare, visionära myndigheter och företag med att skapa fungerande förhållningssätt till IT-säkerhetsjuridik i allmänhet och digitala signaturer i synnerhet.

16:15-17:00 Svenskt signalskydd i forntid, nutid och framtid – Pia Gruvö

Titeln säger allt. Detta föredrag var Pia Gruvös inledningsframförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2014. Om du inte är medlem i denna akademi kan det här vara din enda chans att få höra detta. Pia Gruvö arbetar vid Försvarsmakten.

17:00-17:30 Framtidens informations- och IT-säkerhet – Per Melker

Per Melker, Managing Director vid IDC Nordic, är kanske den mest insatte ”framtidsspanare” som finns i den svenska informationssäkerhetsbranschen. Per kommer att leverera ett föredrag om vad vi har att vänta av framtiden. Hur kommer exempelvis ”Internet of Things” att se ut ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv?