Medlemsaktivitet: FOKUS-dag med tema ”VÅRA EGNA PERSPEKTIV” och föreningsstämma

Vi önskar dig välkommen till en intressant FOKUS-dag med avslutande föreningsstämma den 24 april (mer info på www.sigsecurity.org). Vi börjar dagen med ett spännande FOKUS- seminarium, se slutet på detta meddelandet.

Datum och Tid: Tisdag 24 april kl 13:00 – 17:45
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Anmälan till stämman
Sker via e-post senast 17:e april på info@sigsecurity.org

Registrering, tillsammans med kaffe och smörgås, serveras från 17:45. Dokumentation inför årsmötet hittar du på www.sigsecurity.org

Det är viktigt att du som medlem deltar och är aktiv i beslut och val av nya styrelsemedlemmar!

Ange namn och epostadress. Bekräftelse skickas via e-post. Anmälan är definitiv efter 17 april (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder). Medlemskap ska vara löst och betalt senast 17 april för att rösträtt ska ges vid stämman.

Ingen deltagaravgift för medlemmar. Medlemskap kan sökas vid anmälan.

Vid frågor, kontakta ordf. Janne Haldesten, 0725 158242, janne.haldesten@cybercom.com.

DAGORDNING:

1. Val av ordförande för föreningsstämman
2. Val av sekreterare för föreningsstämman
3. Val av två justeringsmän för föreningsstämmans protokoll
4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen
7. Godkännande av förvaltningsberättelsen
8. Revisorernas rapport
9. Godkännande av resultat- och balansräkning
10. Godkännande av verksamhetsplan och budget
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter
15. Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår
16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

Revisorernas rapport, valnämndens förslag till ny styrelse, samt budget för kommande år kommer att finnas tillgängliga på samma plats senast en vecka innan mötet. Kopior av förvaltningsberättelsen kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Preliminärt Program FOKUS-dag 24 april 2018
Tema ”Våra Egna Perspektiv – SIG Securitys styrelse levererar själva”

Säkerhetsbranschen är extremt bred. Den spänner från kryptologins matematik till personalsociala frågor. IT-frågorna – det vill säga allt vad IT-branschen gör de säkerhetsimplikationer – befinner sig däremellan med sina egna aspekter. Spännvidden är enorm och det märks också i SIG Securitys styrelse.

SIG Securitys styrelse tackar för året som gått genom att föreläsa om IT- och informationssäkerhet från sina egna perspektiv. Konferensen syftar till att ge en rollorienterad bild av säkerhetsbranschens utmaningar – vi ser perspektiv från konsulter, CISO-roller, produktleverantörer och utbildare. Vi behöver alla förstå också hur ”de andra” resonerar.

13:00-13.15 Välkomstanförande
Bengt Berg, vice ordförande i SIG Security, hälsar medlemmarna välkomna

13:15-13.45 ”Varför säkerhetsbranschen är trasig”
Bengt Berg, Cybercom

13:45-14:15 “Sårbarhetshantering och dess utmaningar”
Alexander Julin, Outpost24

14:15-14:45 Mingelpaus

14:45-15:15 ”Vår beredskap är kanske god”
Janne Haldesten, Cybercom

15:15-15:45 ”Att vara IT/Information Security Manager i telekombranschen”
Kent Illemann, Illemann konsult

15:45-16:15 Mingelpaus

16:15-15:45 ”Den offentliga sektorns säkerhetsutmaningar”
Christina Goede

16:45-17:15 ”Säkerhetsstudenterna”
Lars Granath, Utbildare YH

17:15-17:45 Paneldebatt

Varmt välkommen!
/Styrelsen

Presentationer från FOKUS träffar

Vi aktiverar nu en samlingspunkt för de presentationer som delas efter våra FOKUS träffar. Den är tillgänglig efter inloggning under beteckningen Biblioteket. Du hittar den under menyn för Medlemmar.

Inledningsvis finns presentationerna från FOKUS-kvällen 6 november om GDPR och NIS samt det välbesökta träffen om GDPR - hur fasen löser vi detta. Vi kommer jobba för att  fylla på med fler efter hand.

FOKUS-dag 18 mars: SIG Security 35 år

Tid, plats och anmälan

Tidpunkt

  • Onsdag 18 mars kl 13:00 – 17:30

Plats

  • Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm

Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift för medlemmar. Medlemsskap kan sökas vid anmälan.

Efter FOKUS-dagen genomförs SIG Securitys årliga föreningsstämma.

Anmälan sker via http://simplesignup.se/private_event/57076/86d91f8c38

Bekräftelse skickas via epost. Anmälan är definitiv efter 12 mars (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder.)

Notera Föreningsstämma 2015

Det är viktigt att du som medlem deltar och är aktiv i beslut och val av nya styrelsemedlemmar!

Tid och plats: 18 mars 2015 klockan 18:00-20:00, Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm

Vid frågor, kontakta v. ordf. Bengt Berg, 0708 250029, bengt.berg@cybercom.com .

Program

13:00-13.15 Ordföranden hälsar alla välkomna

13:15-14:00 SIG Security – Vad ville vi och vart kom vi? – Viiveke Fåk

Viiveke Fåk, en legend i IT- och informationssäkerhetsbranschen, var med och bildade SIG Security 1980. Vad var det för hotbilder man ville hantera och hur lyckades man få till stånd en förening som SIG Security? För att ge ett perspektiv: filmen Wargames kom 1983. Här får vi veta hur IT-säkerhetsbranschen såg ut 1980.

14:00-14:30 Säkerhet förr och nu – Hans Dahlquist, Rote Consulting AB

Hans Dahlquist, Affärsområdeschef Risk och Säkerhet på Rote Consulting AB, har över 3 års internationell erfarenhet från införande av Privacy Policies där informationssäkerheten är grunden och där lagkraven kommer att öka de närmaste åren. Vad har hänt, vilka är konsekvenserna, hur kommer kraven att se ut och hur bör man gå tillväga?

14:30-15:00 Fikapaus

15:00-15:30 Kommunikationssäkerhet från forntid till framtid- Bengt Berg

Bengt Berg, Cybercom, befann sig 1994 i ett bittert ”religionskrig” mellan ”Allterminalen” och ”Kryptonet”. Ska kommunikation skyddas på applikations- eller nätverksnivå? Vad gjorde egentligen föreningen SEIS, Säker Elektronisk Information i Samhället? Och vad var det här som kallades ”Gauntlet”?

15:30-16:15 Säkerhetsjuridikens förr och nu – Per Furberg

Man kan inte underskatta advokat Per Furbergs betydelse för den svenska offentliga sektorns acceptans för digitala transaktioner. Per Furberg har under lång tid stöttat lagstiftare, visionära myndigheter och företag med att skapa fungerande förhållningssätt till IT-säkerhetsjuridik i allmänhet och digitala signaturer i synnerhet.

16:15-17:00 Svenskt signalskydd i forntid, nutid och framtid – Pia Gruvö

Titeln säger allt. Detta föredrag var Pia Gruvös inledningsframförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2014. Om du inte är medlem i denna akademi kan det här vara din enda chans att få höra detta. Pia Gruvö arbetar vid Försvarsmakten.

17:00-17:30 Framtidens informations- och IT-säkerhet – Per Melker

Per Melker, Managing Director vid IDC Nordic, är kanske den mest insatte ”framtidsspanare” som finns i den svenska informationssäkerhetsbranschen. Per kommer att leverera ett föredrag om vad vi har att vänta av framtiden. Hur kommer exempelvis ”Internet of Things” att se ut ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv?

En säker kryssning till Helsingfors 6-8 November

Inbjudan från Dataföreningen:

Säkerhetskryssning till Helsingfors 6-8 november 2014 Torsdag den 6 november kl 12.00 samlas vi i Värtahamnen, Stockholm för 2014 års 46-timmars säkerhetskryssning till Helsingfors. Ombord på Silja Symphony serveras aktuella och spännande föredrag, god mat och givande nätverkande. I Helsingfors besöker vi F-Secures säkerhetslab där vi får lyssna till Mikko Hyppönen, Chief Research Officer. Lördag den 8 november kl 9.30 är vi tillbaka i Stockholm.

Ombord får du lyssna till Per Hellqvist, Symantec, "Osäkerheten i Sakernas Internet", Patrik Håkansson, Ericsson Group Security, "Är din organisation förberedd att hantera säkerhetsincidenter?" Thomas Svensson, Atsec Information Security, " Att öva IT-(o)säkerhet", Mikael Tanner, Säkerhetspolisen, "Business Intelligence, sociala nätverk och öppna källor", Didrik Ehrenborg, Ehrenborg Networks, "Spoofing på Östersjön" & Dag Öhrlund, författare, " Brott & Konsekvens".

Pris från 3120 kr för egen hytt, inkl alla måltider.  Anmälan senast 5 oktober till Travel Team, http://eventus.trippus.se/bokning_dataforeningen

För detaljerat program, se PDF-fil.  För mer information, kontakta Anna-Karin Brusquini, tel. 073-979 18 49, anna-karin.brusquini@dfs.se.

PDF-filen: Sakerhetskryssning 6-8 nov