Framtidens säkerhet – 16 mars 2016

Hej SIG Security-medlem!

Vi önskar dig välkommen till intressant FOKUS-dag med avslutande föreningsstämma.

Program FOKUS-dagen
Se nedan.

Datum och Tid
•Onsdag 16 mars kl 13:00 – 17:30

Plats
• Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift för medlemmar. Medlemskap kan sökas här.

Efter Fokus-dagen genomförs SIG Securitys årliga föreningsstämma. Se mer här.

Anmälan till seminariet sker via epost senast 9:e mars via länken nedan.
https://simplesignup.se/private_event/72818/09cc23e520

Om du är inloggad på hemsidan kan du klicka här och anmäla dig enkelt.
Anmälan är definitiv efter 12 mars (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder.)
No show debiteras en avgift på 500 kronor.

Vid frågor, kontakta v. ordf. Bengt Berg, 0708 250029, bengt.berg@cybercom.com .

Varmt välkommen!
/Styrelsen

----
Program FOKUS-dag 16 mars 2016 -- Tema ”Framtidens säkerhet”

13:00-13.20 Välkomstanförande: Kan vi förutsäga framtiden?
Bengt Berg, vice ordförande i SIG Security, hälsar medlemmarna välkomna och svarar ett självklart JA på den frågan. Det finns nämligen forskning som stödjer den tesen...

13:20-14:00 David Jacoby: How to hack a Country
”As a security analyst we often get asked the question: “What threats and vulnerabilities do you expect us to see in the future?” This is a very interesting question but also an indication that the way we think about and discuss IT-security is fundamentally wrong...”

14:00-14:30 Kaffepaus, bensträckare

14:30-15:00 Leif Nixon: Man kan inte skriva IDIOT utan IOT
Hetsen att trycka in en IP-stack i allt från glödlampor till Barbiedockor kan vara 10-talets värsta tekniktrend.

15:00-15:30 Karin Winberg: Hur kommer vi att ta risker i framtiden?
Kommer IT-säkerhetsbranschen att lyckas hitta en bra avvägning mellan risk och trygghet? Lyckas vi ens med det idag? Och vad kan Foucault lära oss om informationssäkerhetsbranschens attityd till risk?

15:30-16:00 Torbjörn Lofterud: Forensik är inte bara teknik – ett framtidsperspektiv
De absolut flesta organisationer måste lita på sin personal, det gäller allt från servicepersonal till säljare, VD och styrelse. Men när det förtroendet bryts uppstår en situation som är lika obehaglig som oförutsägbar. Hur kan man förbereda sig för att göra IT-forensiska utredningar – nu och i framtiden?

16:00-16:30 Fikapaus

16:30-17:00 Per Furberg: Juridiska säkerhetstrender
IT-säkerhet räcker inte hela vägen. Som exempel kan nämnas användarorienterade angrepp såsom vilseledande eller förnekande av något som i realiteten ägt rum. Det finns trender som tyder på juridikens betydelse som komplement för att ett sunt säkerhetsarbete ska fungera.

17:00-17:30 Helena Andersson: Rättsliga krav på informationssäkerhetsarbete och it-incidentrapportering
Den 4 april börjar nya regler för statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet att gälla och dessutom införs obligatorisk it-incidentrapportering. Helena ger oss en inblick i det nya regelverket.

Föredragshållarna

  • David Jacoby är en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker.
  • Per Furberg är branschens kanske mest respekterade jurist.
  • Karin Winberg har som internrevisionschef som uppgift att hitta verksamhetsoptimal riskbild för sin verksamhet.
  • Torbjörn Lofterud är kanske Sveriges bäste IT-forensiker.
  • Leif Nixon kämpar oförtrutet på för ett IT-säkrare samhälle.
  • Tom Anderssons uppgift på MSB är att stötta hela samhällets hantering av IT-risker.