Inför föreningsstämman 2015

Hej SIG Security-medlem!

God fortsättning på det nya säkerhetsåret!

Idag får få händelser publicitet och genomslag över hela världen, ännu färre händelser kan behålla uppmärksamheten i dagens massmediala samhälle. Inom vår bransch har året som passerat varit mycket händelserikt och väl uppmärksammat, utan att gå in på alla eller nämna några specifika fall kan vi konstatera att cybersäkerhet och informationssäkerhet hamnar allt högre upp på agendan inom många organisationer. Om det inte redan varit på ledningens, styrelsens eller motsvarande forums agenda bör det vara det inom snar framtid. Det är inte enbart lag- och regulatoriskakrav som drivit fram detta utan, helt enkelt, riskerna och dess potentiella konsekvenser.

Många anser 2014 vara "hackeråret" och så må vara fallet, men tyvärr tror jag att 2014 förmodligen kommer att vara ett bättre år än 2015, liksom 2015 förmodligen blir bättre än 2016, ur ett cybersäkerhetsperspektiv. Anledningen är egentligen väldigt enkel; sårbarhetsytan blir större i dagens miljö, hoten blir inte färre och  "gamla" hot dyker upp i nya skepnader samtidigt som cyberattacker är enklare än cyberförsvar. Vi behöver fortsätta och kontinuerligt jobba med implementering av konkreta och praktiska kontroller som lyfter säkerheten i praktiken. Glöm inte att de små åtgärderna kan ha de största effekterna. Arbetet bör ske samtidigt som vi fortsätter ifrågasätta nuvarande status samt analyserar scenarier och risker oftare. Det handlar om strategisk planering för en osäker framtid, och för att kunna hantera risker behöver du planera för det.

Från SIG Security hoppas vi att vi kan fortsätta vara en plattform där medlemmar kan dela med sig av utmaningar, erfarenheter och tips. Låt oss ta vara på varandras erfarenheter och kunskap för att möta kommande utmaningarna vi har framför oss.

Föreningstämman 2015

På tal om SIG Securitys aktiviteter, om mindre än tre månader är det föreningsstämma, 18 mars - separat kallelse kommer att skickas per e-post - kombinerat med ett FOKUS-seminarium. Inför stämman måste förslag/motioner från medlemmar, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Anledningen till detta är det vanliga - att man inte skall kunna "kuppa" in beslut på en föreningsstämma. Det innebär att förslag från medlemmarna ska vara inne senast den 15 februari för att kunna tas med under stämman. Stadgarna finns publicerade på vår webb. https://www.sigsecurity.org/wpcontent/uploads/2012/07/SIG_Security_nya_stadgar_130418.pdf

Planeringen för FOKUS-seminariet den 18:e mars är i fullgång och vi söker nu efter talare som vill dela med sig av sina erfarenheter eller ta upp något ämne.

För frågor, tips och förslag är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar,
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

Mail: info@sigsecurity.org
Tel: 072 172 95 68
LinkedIn: se.linkedin.com/in/mounirmessaoud