Onlineseminarium torsdagen 3 feb om säkerhetsskyddslagen!

– är du uppmärksam på hur den kan påverka din verksamhet?

FOKUS-kvällen genomförs i samarbete med Svenska föreningen för IT & Juridik

Bedriver din organisation  - eller din klients organisation - någon verksamhet som kan anses säkerhetskänslig? Det kan handla om verksamhet inom energisektorn, telekom, livsmedelsförsörjning, transport eller finansverksamhet. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 2019 och från den 1 december 2021 måste verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Om någon sådan verksamhet ska överlåtas krävs också samråd med tillsynsmyndigheten. Risk föreligger annars för att sådan överlåtelse i annat fall anses ogiltig och ska återgå.

Vid detta seminarium ska vi gå igenom vad som avses med säkerhetskänslig verksamhet, den övergripande hotbilden, innebörden av de olika begreppen, hur man ska gå tillväga vid bedömningen samt i övrigt diskutera hur säkerhetsskyddslagen kommer att påverka oss.

Datum: Torsdagen den 3 februari  kl: 18.00

Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 31 januari via:

E-post: kansliet@siju.se eller på webben: www.siju.se

OBS:  IFI (Institutet för Informationsteknologi) kommer att senast på förmiddagen den 3:e skicka en inbjudan med anslutning till webinariet via ZOOM.

Talare:

Helene Bergquist Fredriksen, jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert på LawSec Sweden AB.

Henrik Thernlund, Senior säkerhetsskyddsexpert på Fortify Security Sverige AB.

Conny Larsson, Advokat Advokatfirman Singularity Law.

 

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU och styrelsen för Sig Security