Presentation från FOKUS-kvällen 2018-11-07 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.