Presentation från FOKUS-kvällen 2019-01-30 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.