Presentation från FOKUS-kvällen 2019-02-07 i Göteborg

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.