Presentation från FOKUS-kvällen 2019-03-26 i Stockholm

Nu finns Connys presentation att hämta i biblioteket efter inloggning.