Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-01 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.