Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-04 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.