Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-09 i Stockholm

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.