Presentation från FOKUS-kvällen 2019-10-17 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.