Presentation från FOKUS-kvällen 2019-10-22 i Stockholm

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.