Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-11-20 i Göteborg

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.