Presentationen från MSBs FOKUS-kväll 12:e september

Nu finns presentationen tillgängligt i biblioteket efter inloggning.