Presentationer från FOKUS-kvällen 2018-10-23 i Stockholm och Göteborg

Nu finns presentationerna att hämta i biblioteket efter inloggning.