Skatteverket provar vårt platstorg igen

Skatteverket söker en Sektionschef: Solna

Vill du vara med och utveckla säkerhetsarbetet på Skatteverket?

Skatteverkets säkerhetsenhet ansvarar för att leda myndighetens säkerhetsarbete. Idag har säkerhetsenheten mer än 40 medarbetare fördelade på två sektioner. Inom säkerhetsenhetens ansvarsområde inryms bl.a. informationssäkerhet, fysisk säkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, behörighetsstyrning, incidenthantering, säkerhetsrådgivning och internutredningar. Enheten leds av Skatteverkets säkerhetschef som är tillika enhetschef.

Vi önskar dem lycka till med rekryteringsarbetet.